Online

Playing Kafka

Goethe-Institut společně s nezávislým herním studiem Charles Games vytváří videohru, která oživuje Kafkův literární svět ve virtuálním prostoru.

Díky videohře Playing Kafka je nyní možné se virtuálně ponořit do tajemného světa Kafkova románu. Prostřednictvím interakce s herním světem, zajímavých dialogů s postavami a interaktivních hádanek se hráči vydávají na kafkovskou cestu.

Jaká rozhodnutí byste učinili, kdybyste byli Josefem K.? Každá volba ovlivňuje průběh hry a příběhu. Hra Kafka vybízí hráče a hráčky, aby se aktivně zapojili do vyprávění, a otevírá tak prostor pro individuální úvahy o Kafkově díle v kontextu dnešního světa.

Playing Kafka se ideálně hodí jako vzdělávací videohra, která žákům tvůrčím způsobem přiblíží dílo a život Franze Kafky. K dispozici jsou také obsáhlé doprovodné vzdělávací materiály.

První modul hry, který vychází z Kafkova románu „Proces“, je od června 2023 k dispozici zdarma ve verzi pro PC (Windows) v češtině a angličtině (viz níže). V květnu 2024 bude zveřejněna plná verze hry, která obsahuje také moduly inspirované Kafkovým „Dopisem otci“ a „Zámkem“. Ta bude také zdarma k dispozici široké veřejnosti na mobilních zařízeních (iOS, Android) a pro PC (Windows, Mac OS) ve třech jazykových verzích: česky, německy a anglicky.

Hru Playing Kafka vyvíjí Goethe-Institut společně s nezávislým herním studiem Charles Games. Projekt vznikl za podpory Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR, který je financován Evropskou unií.

www.goethe.de/playingkafka

Foto: © Goethe-Institut / Charles Games