Program

Od 16. 06. 2024
Do 31. 08. 2024
ausstellung
Jazyk: IT
The Jewish Museum of Bologna
Via Valdonica, 1/5, Bologna

Andrea Louis Ballardini: Odletět daleko

Výstava italského malíře Andrei Louise Ballardiniho, narozeného v Praze, je věnována především tématům, která vyplynula z četby deníků, dopisů a zápisků Franze Kafky, v nichž se objevují motivy Prahy a české a italské krajiny. Vystavené obrazy jsou malířskou a emocionální cestou po několika vybraných místech, která navštívil "Kafkovýma očima" a v nichž se snažil zachytit intimní atmosféru a bytostnou podstatu forem. Součástí výstavy jsou také kresby, akvarely, poznámky a několik malovaných panelů použitých pro Kafkovu scénografii: "Dopisy Mileně", která byla uvedena v Bologni v Teatro del Baraccano.

 

To je sen, který se mi často zdá: Zvednu pár klacíků nebo prostě ulomím větev... Opřu se o ni, jako se na ulici opíráte o hůl... a to mi stačí, abych dlouhými, táhlými skoky odletěl do dálky, nahoru, dolů, jak se mi zlíbí...

(Franz Kafka, dopis Maxi Brodovi, Želízy, leden 1919)

Německy mluvící česko-židovský spisovatel Franz Kafka (3. července 1883, Praha - 3. června 1924, Kierling, Rakousko) byl po celý svůj život úzce spjat se svým rodným městem Prahou a zejména s jejím Starým Městem. Byl to osamělý, vážný, vizionářský a zároveň racionální umělec, ale také milý, zvídavý člověk, otevřený novým věcem a sportovní povahy. Kafka rád podnikal sám nebo ve společnosti blízkých přátel dlouhé procházky uličkami a ulicemi Starého Města, přes mosty Vltavy na břehy Malé Strany pod slavným Hradem nebo do velkých kopcovitých parků v okolí. Z vyhlídkových míst obdivoval nádherné střechy, kopule a věže hlavního města, které je rozděleno širokým pásem řeky. Pro potěšení, ale také jako inspektor Dělnické úrazové pojišťovny, cestoval po Čechách a zejména po severní části na hranicích s Německem. V tomto kraji charakteristickém malými továrnami poznával husté lesy, jezera a rybníky, malebná městečka a romantické hrady posazené na kopcích. Stopy těchto cest v podobě letmých výjevů, drobných detailů a nálad popsaných několika slovy lze snadno nalézt v jeho literárním díle a svědčí o jeho velké citlivosti a pozornosti ke krajině a přírodě. Kafka také několikrát vycestoval za hranice Českého království, cestoval vlakem do Paříže, Vídně, Budapešti a různých německých měst až k Baltskému moři. V úctě k tradici kavalírské cesty a s odkazem na velkého německého básníka J. W. Goetha patřily k cestovatelským cílům mladých středoevropských intelektuálů počátku 20. století také krajiny a jezera Alp v Trentinu, Lombardii a Švýcarsku. Kafka tato místa navštěvoval ve společnosti svého blízkého přítele, spisovatele Maxe Broda, rovněž z Prahy, s nímž napsal několik cestovních deníků. Kafka cestoval do Itálie celkem čtyřikrát. První dvě cesty (1909 a 1911) podnikl čistě pro potěšení, aby uspokojil svou zvědavost a fantazii; poslední dvě (1913 a 1920) podnikl, aby zlepšil stav svého těla, které bylo oslabeno tuberkulózou. Kafka pobýval v Rivě del Garda a navštívil okolí a krásná města na břehu jezera; zastavil se v Brescii a Miláně; plavil se po lombardských jezerech; po odjezdu z Terstu se krátce zastavil v Benátkách a Veroně; a nakonec odcestoval do Merana v naději, že si vyléčí nemocné plíce.

 

Andrea Louis Ballardini se narodil v Praze v roce 1960. Vystudoval výtvarné umění v programu Malířství a restaurování na Akademii výtvarných umění v Praze a je členem SVU Mánes (Sdružení výtvarných umělců). Od roku 1982 žije v Boloni. Je malířem, výtvarným poradcem, restaurátorem, ilustrátorem prózy a poezie a autorem divadelních her. Ballardini je zakladatelem italsko-českého kulturního sdružení Lucerna v Boloni.

Organizuje Židovské muzeum Bologna (Museo Ebraico di Bologna)

A Special Day

Oil on canvas, 70 x 100 cm, 2023