Program

Od 22. 09. 2024
Do 22. 09. 2024
Führung
Jazyk: DE
Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg
Dr.-Johann-Maier-Straße 5, Řezno

Po Kafkových stopách. Komentovaná prohlídka stálé expozice KOG

„Praha mě nechce pustit. Tahle matička má drápy,“ napsal Franz Kafka svému příteli Oskaru Pollakovi. Spisovatel ostatně zůstal ke svému rodnému městu připoután po celý život. Staroměstské náměstí, Zlatá ulička na Pražském hradě, Petřín – několik obrazů ve stálé expozici, včetně slavných pražských obrazů Oskara Kokoschky, ukazuje místa, kde Kafka žil a psal. Exkurze po Kafkových stopách nabízí možnost vyslechnout si krátké příběhy z jeho dopisů a deníků i literárních děl.

Komentovaná prohlídka s Katharinou Lidl M.A., historičkou umění

Cena: 4 € + vstupné

Rezervujte si místo na https://www.kunstforum.net/ nebo na tel. 0941 29 714 20 (út až ne 10-17 h).

Tematickou prohlídku lze objednat i pro skupiny.
Informace a rezervace

Friedrich Feigl, Portrét Franz Kafka, 1940
Kunstforum Ostdeutsche Galerie / Zapůjčeno Spolkovou republikou Německo
© Friedrich Feigl/právní nástupce, Foto: Wolfram Schmidt Fotografie