Program

Od 04. 05. 2024
Do 30. 04. 2025

Bahnhofsunterführung / sottopassaggio della stazione
Europa-Allee / viale Europa, Merano

Výstava fotografií: Kafka poznává Merano / Mostra fotografica: Kafkac vede Merano

Výstava fotografií ukazuje místa, která Kafka poznal během svého pobytu v Meranu v roce 1920. Iniciativa ve spolupráci s Palais Mamming Museum a Fotoclub Immagine Merano.

Una mostra fotografica sui luoghi frequentati da Kafka durante la sua permanenza a Merano nel 1920 in collaborazione con Palais Mamming Museum e Fotoclub Immagine Merano.