Program

Od 15. 03. 2024
Do 15. 06. 2024

Jazyk: CZ, DE
Mnichov

FOTOSOUTĚŽ - Franz Kafka: PROMĚNA

Zadání

„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.“*

Stalo se to před více než sto lety. K proměně však dochází na mnoha místech světa neustále, právě teď.

Proměna může symbolizovat odcizení, izolaci, ztrátu lidskosti stejně jako hledání nových zkušeností a spojitostí.

Proměna probíhá různými směry a různými způsoby. Mezi krásou a ošklivostí, tělem a duší, snobstvím a askezí, skutečností a snem, viditelným a neviditelným, mužem a ženou… každý vnímá svět po svém.

Vladimir Nabokov napsal o Franzi Kafkovi:

„Průsvitnost jeho stylu podtrhuje temnou bohatost jeho imaginárního světa. Dokonale se zde prolínají protiklad a shoda, forma vyjádření a jeho zobrazení, zobrazení a příběh.“**

Pravidla soutěže

Zúčastnit se může každý profesionální i amatérský fotograf / fotografka z České republiky, Německa a Rakouska. Vaše fotografie mohou být černobílé i barevné. Připojte k nim prosím vlastní text o délce nejvýše 800 znaků o tom, jak fotografie vznikla, o Vaší inspiraci, motivaci nebo o vztahu k Franzi Kafkovi (česky nebo německy – o překlady textů k vybraným fotografiím se postaráme).

Můžete nám poslat maximálně tři fotografie nebo série maximálně tří fotografií (např. dvě jednotlivé fotografie a jednu sérii, atd. – tedy tři ucelené fotografické útvary) ve formátu JPEG, s minimálním rozlišením kratší strany 1701 pixelů a delší strany 2551pixelů.  Vzhledem k přepokládané různorodosti Vašich fotografií bude i formát případného tisku různorodý. (Minimální rozlišení pro formát 60 x 90 je např. 3543 x 5315 px.) Čím větší rozlišení, tím lépe. Série v názvech očíslujte, abychom znali pořadí fotografií.

Fotografie s udáním jména autora a názvu snímku (vzor: Jan­_Novák_Proměna),

pod týmž názvem k nim náležející texty jako Word-dokument

a podepsaný přihlašovací formulář pošlete:

  • přímo jako e-mail: kafka2024fotografie@gmail.com

  • nebo uložte data na platformě: https://wetransfer.com/ . Jako příjemce zadejte výše zmíněnou adresu.

pdf. ke stažení Pravidla soutěže

Fotografie generované umělou inteligencí nám neposílejte.

 

Uzávěrka soutěže je 15. 6. 2024.

 

Nejlepší fotografie budou na podzim 2024 vystaveny v Praze a dále také v Berlíně, ve Vídni a Zlíně.

Autor/autorka nejlepší fotografie z Německa nebo Rakouska získá několikadenní pobyt v Praze v bytu, v němž Franz Kafka žil, autor/autorka nejlepší fotografie z České republiky získá několikadenní pobyt Vídni, obojí v roce 2025. Další věcné ceny poskytne FotoŠkoda.

 

Porota

Simona Binko

(kurátorka, České centrum Berlín)

Siegfried Hansen

(fotograf, Hamburg)

Jan Jindra

(fotograf a pedagog, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 

Pořadatelé

Adalbert Stifter Verein – Kulturní institut pro české země, Městská knihovna v Praze – Praha město literatury ve spolupráci s Českými centry Berlín a Vídeň a Ateliérem Fotografie, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 

S podporou

Foto Škoda

* Franz Kafka: Povídky. I. Proměna a jiné texty vydané za života. Přeložil Vladimír Kafka. Nakladatelství Franze Kafky 1999.

** Vladimir Nabokov: Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der europäischen Literatur. Do němčiny přeložil Karl A. Klewer, Fischer Verlag, 1997.

Titulní ilustrace: Adalbert Stifter Verein Mnichov

Fotografie Proměna:

(c) Jan Jindra

(c) Siegfried Hansen