Program

Od 01. 02. 2024
Do 05. 12. 2024

Paris
Paříž

Kafka 2024 v Paříži

U příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky

Pražský německy píšící spisovatel Franz Kafka, který zemřel v roce 1924 ve věku čtyřiceti let, je dlouhodobě považován za jednoho ze zakladatelů moderní literatury. Přestože Kafka za svého života vydal jen několik prozaických děl a zanechal po sobě nezvykle velké množství fragmentů (jeho tři romány zůstaly nedokončené), nelze pochybovat o jeho dnešním statusu klasika. Zejména v Evropě, ale i ve světě stále uchvacuje čtenáře, mate badatele a zaměstnává nakladatele.

Navzdory složitosti jeho díla  opustil Kafka školní učebnice a univerzitní a akademické kruhy a vstoupil do širokého digitálního světa. Generace Z si Kafku zamilovala, to z něj udělalo skutečnou celebritu TikToku a Twitteru. Intenzita všeobecného okouzlení reflektuje skutečnost, že současné umění ve velké míře čerpá inspiraci z Kafkovy osoby a díla.

Z tohoto důvodu a u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí nabízejí Goethe-Institut Paříž, České kulturní centrum Paříž a Rakouské kulturní fórum Paříž v roce 2024 každoroční program věnovaný Kafkovi, který zahrnuje všechny obory od literatury přes film až po scénické a výtvarné umění.

Kompletní program naleznete zde.

www.goethe.de/frankreich

© María Andrea Miranda Serna