Program

Od 08. 02. 2024
Do 12. 05. 2024
Výstava
Jazyk: DE
Strauhof
Augustinergasse 9, Curych

Kafka – Dveře, smrt & texty

3. června 1924 umírá Franz Kafka ve věku 40 let . U příležitosti 100. výročí jeho úmrtí vypráví výstava o Kafkově díle a o okouzlení, které v nás dodnes budí jeho texty . Středobodem výstavy je okamžik na prahu „dveří“: jako klíčový bod a mnohoznačný symbol spojující vnitřní konflikty Kafkových postav s nevyzpytatelnou logikou mocenské struktury v jeho příbězích.

Kafka přes den pracuje jako pojišťovací úředník a v noci sedí doma u psacího stolu. Tento vyčerpávající dvojí život vedl Kafka po mnoho let až do doby, kdy musel v důsledku nemoci  odejít do důchodu . „Sestávám z literatury“, píše v roce 1913 v jednom ze svých nesčetných dopisů své první snoubence Felici Bauerové do Berlína: Psaní je jeho způsobem, jak existovat - může se rozvíjet jen pomocí jazyka.

Vždy hledal ten správný, dokonalý jazyk, a tak většina toho, co Kafka začal psát, zůstala jen ve fragmentech; za jeho života toho vyšlo jen málo. Přesto dnes jeho texty - od „Proměny“ až po posmrtně vydaný „Proces“ - patří k dílům světové literatury, která se nejvíce berou na vědomí.

To všechno trvalo jenom okamžik, v tu chvíli stáli po jeho pravici i levici oba muži a ti jej mlčky, ale vší silou, jako by jiného dorozumívacího prostředku nebylo, vlekli ke dveřím.

Franz Kafka, „Zámek“ (překlad Vladimír Kafka)

Výstava otvírá dveře k různým pohledům na Kafkovo dílo a jeho život po autorově smrti. V první části se ke slovu dostává sám Kafka: vybrané citáty z dopisů a deníků umožňují krátce nahlédnout do Kafkova vnitřního světa a vybrané pasáže z jeho nejdůležitějších textů se zvukem audioinstalace točí kolem motivu dveří. Ve druhé části se Kafkovo úmrtí stává prahem: na jedné straně zůstávají životopisné údaje a odpovědi na otázky o jeho životě, na druhé straně je krátký exkurz do kafkovské exegeze posledních sta let.

https://strauhof.ch/ausstellungen/kafka/

Otevírací doba:

Úterý/středa/pátek 12-18 h, čtvrtek 12-22 h, sobota/neděle 11-17 h

Vstupenky na místě

Vstupné: 10/6 CHF

Ausstellungsansichten: Zeljko Gataric