Fotografická soutěž: Franz Kafka - Proměna

Zadání

„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.“*

Stalo se to před více než sto lety. K proměně však dochází na mnoha místech světa neustále, právě teď.

Proměna je symbolem pro odcizení, izolaci, ztrátu lidskosti, ztrátu morálních hodnot, pro ducha doby, módu, technický pokrok, ale také pro hledání nových zkušeností a souvislostí.

Proměna probíhá různými směry a různými způsoby. Třeba mezi krásou a ošklivostí, tělem a duší, snobstvím a askezí, skutečností a snem, viditelným a neviditelným, mužem a ženou… každý vnímá svět po svém.

Vladimir Nabokov napsal o Franzi Kafkovi:

„Průsvitnost jeho stylu podtrhuje temnou bohatost jeho imaginárního světa. Dokonale se zde prolínají protiklad a shoda, forma vyjádření a jeho zobrazení, zobrazení a příběh.“**

Pravidla soutěže

Zúčastnit se může každý profesionální i amatérský fotograf / fotografka z České republiky, Německa a Rakouska. Vaše fotografie mohou být černobílé i barevné. Připojte k nim prosím vlastní text o délce nejvýše 800 znaků o tom, jak fotografie vznikla, o Vaší inspiraci, motivaci nebo o vztahu k Franzi Kafkovi (česky nebo německy – o překlady textů k vybraným fotografiím se postaráme).

Můžete nám poslat maximálně tři fotografie nebo série maximálně tří fotografií (např. dvě jednotlivé fotografie a jednu sérii, atd. – tedy tři ucelené fotografické útvary) ve formátu JPEG, s minimálním rozlišením kratší strany 1701 pixelů a delší strany 2551pixelů.  Vzhledem k přepokládané různorodosti Vašich fotografií bude i formát případného tisku různorodý. (Minimální rozlišení pro formát 60 x 90 je např. 3543 x 5315 px.) Čím větší rozlišení, tím lépe. Série v názvech očíslujte, abychom znali pořadí fotografií.

Fotografie s udáním jména autora a názvu snímku (vzor: Jan­_Novák_Proměna),

pod týmž názvem k nim náležející texty jako Word-dokument

a podepsaný přihlašovací formulář pošlete:

  • přímo jako e-mail: kafka2024fotografie@gmail.com

  • nebo uložte data na platformě: https://wetransfer.com/ . Jako příjemce zadejte výše zmíněnou adresu.

pdf. ke stažení Pravidla soutěže

Fotografie generované umělou inteligencí nám neposílejte.

 

Uzávěrka soutěže je 15. 6. 2024.

 

Nejlepší fotografie budou na podzim 2024 vystaveny v Praze a dále také v Berlíně, ve Vídni a Zlíně.

Autor/autorka nejlepší fotografie z Německa nebo Rakouska získá několikadenní pobyt v Praze v bytu, v němž Franz Kafka žil, autor/autorka nejlepší fotografie z České republiky získá několikadenní pobyt Vídni, obojí v roce 2025. Další věcné ceny poskytne FotoŠkoda.

 

Porota

Simona Binko

(kurátorka, České centrum Berlín)

Siegfried Hansen

(fotograf, Hamburg)

Jan Jindra

(fotograf a pedagog, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 

Pořadatelé

Adalbert Stifter Verein – Kulturní institut pro české země, Městská knihovna v Praze – Praha město literatury ve spolupráci s Českými centry Berlín a Vídeň a Ateliérem Fotografie, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 

S podporou

* Franz Kafka: Povídky. I. Proměna a jiné texty vydané za života. Přeložil Vladimír Kafka. Nakladatelství Franze Kafky 1999.

 

** Vladimir Nabokov: Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der europäischen Literatur. Do němčiny přeložil Karl A. Klewer, Fischer Verlag, 1997.

Fotografie Proměna:

(c) Jan Jindra

(c) Siegfried Hansen