Program

19. 06. 2024
10:15
Přednáška
Jazyk: DE
Universität Regensburg
VG 1.31 - online (Zugang über marek.nekula@ur.de möglich), Řezno

Andreas Kilcher: Franz Kafka a sionismus

Je-li třeba jednoduše vysvětlit Kafkův vztah k sionismu, pak je možné uplatnit negativní dialektiku: Kafka nebyl ani sionistou, ani nesionistou. Nejde u něj totiž o vyznání, ale o to, jak se vyrovnával se sionistickými myšlenkami a texty a zda je toto vyrovnávání se sionismem – i když v posunuté podobě – možno rozpoznat také v jeho literárních textech.

Andreas B. Kilcher je profesorem literatury a kulturních studií na ETH v Curychu. Je autorem monografie „Franz Kafka. Leben. Werk. Wirkung“ (Život. Dílo. Ohlas) (2008) a editorem knihy „Franz Kafka: Die Zeichnungen“ (Kresby) (2021). Letos v květnu vyjde jeho kniha „In Kafkas Werkstatt“ (V Kafkově dílně).

Tato přednáška se uskuteční (online) v rámci semináře „Franz Kafka v mezikulturním kontextu Prahy“ na Bohemicum – Center for Czech Studies na Univerzitě Regensburg a je sponzorována Nadací Hanse Vielbertha Univerzity Regensburg.

Koná se v rámci přednáškové řady, kterou pořádají Spolek Adalberta Stiftera, Bohemicum – Center for Czech Studies na Univerzitě Regensburg, Ústav pro obecnou a srovnávací literaturu na Univerzitě Ludvíka Maximiliana v Mnichově a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR.