Program

Od 12. 10. 2024
Do 12. 01. 2025
Výstava
Jazyk: DE
Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg
Dr.-Johann-Maier-Straße 5, Řezno

Ilustrace k Franzi Kafkovi

Od 12. října 2024 do 12. ledna 2025 vystavuje Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg  „Ilustrace k Franzi Kafkovi“. Můžete si prohlédnout kresby a grafiky věnované slavným románovým fragmentům a povídkám spisovatele, který tu již 100 let s námi není. Výjevy například z děl jako je „Proces“, „Proměna“ a „V kárném táboře“ zde najdete v různých výtvarných interpretacích.

Franz Kafka (1883 Praha - 1924 Kierling, Rakousko) je jedním z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století. Jeho tři posmrtně vydané románové fragmenty „Proces“, „Zámek“ a „Nezvěstný“, stejně jako řada povídek, včetně „Proměny“ a „V kárném táboře“, jsou považovány za klíčové texty modernismu i mimo německy a česky mluvící svět. Aktuálnost Kafkovy prózy, která zůstává dodnes nepřerušena, spočívá v tom, že se věnuje nadčasovým aspektům lidského bytí. Patří k nim témata jako vina/nevina, moc/bezmoc, trest/vykoupení.

V roce 100. výročí Kafkova úmrtí přibližuje výstava „Ilustrace k Franzi Kafkovi“ jeho texty prostřednictvím výtvarného ztvárnění. Bohatý výběr příkladů nabízí sbírka grafiky Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Nejrozsáhlejší kolekce asi 50 listů je dílem Hanse Froniuse (1903 Sarajevo - 1988 Mödling, Rakousko), který se jako ilustrátor více než pět desetiletí až do 80. let 20. století intenzivně zabýval všemi podstatnými Kafkovými texty. Fascinující je cyklus Wolfganga Biera „V kárném táboře“, v němž autor techniku suchého leptu cíleně používá k přenesení významu: Rytí leptací jehlou do tiskové desky odpovídá obrazu scény popravy, kdy je rozsudek smrti doslova vepsán do kůže odsouzence. Ilustrace Svato Zapletala (*1946 Praha) a Petera Graua (Breslau 1928-2016 Leinfelden-Echterdingen) rovněž působivě interpretují literární předlohu. Ikonickou fyziognomii spisovatele vizualizuje na výstavě portrét Friedricha Feigla, který svého spolužáka namaloval zpaměti v roce 1940.

Prof. Dr. Marek Nekula, profesor bohemistiky a západní slavistiky na univerzitě v Regensburgu, projekt podporuje a přispívá do něj pohledem literárního vědce. Téma bude představeno z různých hledisek a diskutováno na veřejném workshopu na jaře 2024.

www.kunstforum.net

Peter Grau, Das Magazin I (Kafka: Tagebuch 1916), 1966
Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Inv. Nr. 22830
© Familienarchiv Grau, Jetzendorf, Angela Grau
Foto: Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg