Program

09. 04. 2024
17:00
Přednáška
Jazyk: CZ
Ústav pro českou literaturu AV ČR, dolní sál
Na Florenci 1420/3, Praha

Marek Nekula: Franz Kafka a exiloví autoři

Čím to je, že Franz Kafka v exilové literatuře hraje tak významnou roli? A jaké významy exiloví autoři s Kafkou spojují? Na tyto otázky se pokusí odpovědět přednáška Marka Nekuly (Bohemicum Regensburg), kterou můžete navštívit v úterý 9. dubna 2024 od 17 hodin v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).

Vstup na přednášku je zdarma a bez registrace.

Anotace:

Ve své přednášce si kladu jednak otázku, proč Franz Kafka v exilové literatuře hraje tak významnou roli, jednak otázku, jaké významy exiloví autoři s Kafkou spojují. V obou případech tedy jde o studii recepční. První otázka je obecná a v odpovědi na ni se dotknu recepce Franze Kafky obecně, druhá otázka je specifická a v odpovědi na ni se i z časových důvodů omezím pouze na vybrané exilové autory. Z nich se omezuji na autory, kteří odešli či byli odejiti do exilu po porážce pražského jara v roce 1968. Konkrétně si povšimnu Milana Kundery, Jiřího Gruši a především Libuše Moníkové, tedy autorů, u nichž navíc dříve nebo později došlo rovněž k jazykovému posunu a spolu s tím i změně modelového čtenáře a cílového publika. Texty se tak sice tematicky nadále vracejí nebo mohou vracet k domovské zemi, neobracejí se však primárně k domácímu nebo exilovému publiku. To má samozřejmě vliv i na výběr a podání témat spojených s domovskou zemí, k nimž patří i Franz Kafka.

Cyklus přednášek věnovaných recepci děl Franze Kafky se koná ve spolupráci s Adalbert Stifter Verein, e. V., München (SRN); Bohemicum, Center for Czech Studies Regensburg (SRN) a Českým literárním centrem, Praha – Brno (CZ).