Program

18. 05. 2024
15:00
Přednáška
Jazyk: DE
Villa Freischütz
Schönblickstraße 8, Merano

Franz & Franz: Historie v dopisech

Na jaře roku 1920 se Franz Kafka, který trpěl tuberkulózou, léčil v Meranu. V témže roce došlo ke kontroverznímu připojení Jižního Tyrolska k Itálii. Kafka se sice zúčastnil shromáždění za autonomii, ale zůstal spíše pozorovatelem politického dění. Věnoval se především intenzivní korespondenci s českou novinářkou Milenou Jesenskou. Ve stejné době se pruský obchodník s vínem Franz Fromm obával ztráty svého majetku v Meranu. V roce 1921 Fromm koupil vilu Freischütz, která se stala jeho útočištěm a časovou schránkou. Myšlenky, které přenesli na papír nesourodí autoři Franz & Franz, umožňují různé pohledy na hraniční období Jižního Tyrolska po skončení první světové války a jsou svědectvím o "nesoučasnosti souběžného" v meranském mikrokosmu kolem roku 1920.

Spolupořádají žáci hudební školy v Meranu.

  • Registrace není nutná

  • Účast zdarma

  • 15:00 – 16:00

Přednáší: Mgr: Herta Waldner (prezidentka vily Freischütz), Veronika Rieder a Patrick Rina (vydavatelé knihy "Kafka v Meranu. Kultura a politika kolem roku 1920")