Program

04. 04. 2024
14:30
Lesung
Jazyk: DE,
FOS „Marie Curie“
Mazziniplatz / piazza Mazzini 1, Merano

Komický Kafka: čtení a přednáška / Il Kafka comico: recital e conferenza

Zeptáte-li se čtenářské veřejnosti, která díla si spojují se jménem Franze Kafky, vždy zmíní „Proces“, „Proměnu“ a „V kárném táboře“. Literárním znalkyním a znalcům se při pomyšlení na Kafku také vybaví noční můry. Zcela jiný, pestřejší obraz se naskytne, když do něj zahrneme i četné Kafkovy literární fragmenty, deníky a dopisy – jeho jazyková produktivita se odvíjela ve všech těchto žánrech a teprve při pohledu na celek se ukáže mnoho tváří, které vůbec neodpovídají jeho asketickému a pochmurnému nimbu. Zvláště pokud jde o četné komické momenty, které se v Kafkově díle vyskytují snad ve všech myslitelných variantách – od frašky přes slovní hříčku až po kousavou ironii, která je pro něj přinejmenším stejně charakteristická jako vše, co lze najít pod označením ‚kafkovské‘. Můžeme objevit Kafku, který si zjevně rád hraje s formami, nápady a pointami. Herci Patrizia Pfeifer a Patrzio Zindaco přednesou několik úryvků z Kafkových textů v němčině a italštině, komentovat je bude renomovaný Kafkův životopisec Reiner Stach.

  • Přihlášky: os-tfo.meran@schule.suedtirol.it

  • Vstup volný

  • od 14:30 do 16:00

  • Představení v němčině a italštině, bez simultánního překladu.

Chiedendo alla gente appassionata di lettura quali opere letterarie collega al nome Kafka, vengono sempre menzionati „Il processo“, „La metamorfosi“ e „Nella colonia penale“. E anche gli esperti di letteratura hanno in mente soprattutto incubi quando pensano a Franz Kafka. Un quadro completamente diverso e variopinto emerge considerando i numerosi frammenti letterari, i diari e le lettere di Kafka. La sua produttività si è dispiegata in tutti questi generi, e solo se considerati nel loro insieme diventano visibili molte sfaccettature che sembrano incompatibili con l’alone inquietante del nostro autore. In realtà, nell’opera di Kafka si trovano quasi dappertutto numerosi momenti di comicità – dallo slapstick ai giochi di parole sino all’ironia pungente – che lo caratterizzano almeno quanto tutto ciò che si può associare al perturbante aggettivo ‚kafkiano’. C’è pertanto un Kafka da scoprire che si diverte chiaramente a giocare con le forme, le idee e le battute. Gli attori Patrizia Pfeifer e Patrizio Zindaco interpreteranno alcuni testi esemplari di Kafka in tedesco e in italiano, commentati in tedesco da Reiner Stach, rinomato biografo di Kafka.

  • È richiesta l’iscrizione: os-tfo.meran@schule.suedtirol.it

  • La partecipazione è gratuita

  • ore 14:30 – 16:00

  • Evento in lingua tedesca e italiana. Non è prevista la traduzione simultanea.

Quelle Bild: Adolf Hoffmeister, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons