Program

04. 04. 2024
10:00
Projev
Jazyk: DE,
Kleiner Platz an der Kreuzung Maia-, Brenner-, Weingartenstraße in Untermais / piazzetta all’incrocio tra via Maia, via Brennero e via Vigneti a Maia Bassa
Merano

Slavnostní inaugurace náměstí věnovaného Mileně Jesenské a Franzi Kafkovi / Inaugurazione della piazzetta dedicata a Milena Jesenská e Franz Kafka

Dopisy, které psal Franz Kafka Mileně Jesenské v Meranu, patří k nejslavnějším milostným dopisům ve světové literatuře. Byly přeloženy do více než dvaceti jazyků a působivě dokládají, jak velmi mohou dva lidi sblížit. Oběma spisovatelům je nyní věnováno malé náměstí v Untermaisu – před bývalým penzionem „Ottoburg“, kde Kafka první dopisy Mileně napsal. Na slavnostním otevření promluví mezinárodně uznávaný Kafkův badatel Reiner Stach.

  • Přednášející: Reiner Stach (Kafkův životopisec), Patrick Rina a Veronika Rieder (propagátoři pojmenování náměstí)

  • Nutná registrace: kultur@gemeinde.meran.bz.it

  • Účast zdarma

  • od 10:00 do 11:00 hod.

  • Akce v němčině a italštině. Bez simultánního překladu

Le lettere di Franz Kafka a Milena Jesenská, scritte a Merano, sono tra le più famose lettere d’amore della letteratura mondiale. Sono state tradotte in più di 20 lingue e illustrano in modo impressionante come l’amore possa nascere da una corrispondenza epistolare. Alla ‘coppia scrivente’ Milena e Franz è ora dedicata una piazzetta a Maia Bassa, nelle adiacenze della ex pensione „Ottoburg“, dove furono scritte le prime lettere a Milena. Nel corso dell’inaugurazione, Reiner Stach – uno dei maggiori studiosi di Kafka a livello mondiale – terrà una prolusione.

  • Relatori: Reiner Stach (biografo di Kafka), Patrick Rina e Veronika Rieder (promotori dell’intitolazione)

  • È richiesta l’iscrizione: cultura@comune.merano.bz.it

  • Partecipazione gratuita

  • ore 10:00-11:00

  • Evento in tedesco e italiano. Non è prevista la traduzione simultanea.

Foto: Maurizio Fiammengo