Program

Od 27. 09. 2024
Do 24. 10. 2024
ausstellung
Kulturzentrum Waitzinger Keller
Schlierseer Str. 16, Miesbach

PRAŽSKÉ PŘÍZRAKY. Světlo zhuštěné do zorného pole

Výstavu fotografií Věry Koubové si můžete prohlédnout od 27. září 2024 do 24. října 2024 v kulturním centru Waitzinger Keller v Miesbachu. „Přízraky Prahy. Světlo zhuštěné do pohledu“ je soubor fotografií, který každodenní život města a jeho obyvatel působením fyzikálních podmínek povyšuje na cosi výjimečného.  Fotografické médium si prakticky říká o experimentování se světlem, odrazy a stíny, které zalidňují náš svět jako přízračné zjevy. Nakonec i lidé pod takovými světelnými kulisami bloudí městem jako přízraky, zatímco věci, stromy a krajina často nabývají živé lidské podoby. Podobně jako v poezii se pohybujeme v reálných příbězích, aniž by obraz sloužil k jednoduchému a přímému sdělení. Chce nás zavést někam jinam, do světa úžasu a pozastavení, kde se otevírají jiné, ale přesto osvětlující formy významu.

Fotografka Věra Koubová (1989 Pražská fotografická škola) a překladatelka (1980 Univerzita Karlova v Praze) završila své fotografické vzdělání diplomovou prací „Zapomenuté portréty“ o objevu negativních desek z 19. století. V devadesátých letech pracovala nejprve na projektu „anstelle anstätte“, v němž se komplementárně setkávají lidé a město. Fotografovala hroby českých osobností pro svazek vzpomínek na dějiny německo-židovsko-české komunity v Čechách, který vydala spolu s historikem Steffenem Höhne v roce 2001. Na konferencích zachycuje také scény, které ukazují soustředěné lidi ve zmenšeném prostředí. V dialogu s literárními díly převádí jejich poselství do obrazové podoby, zatímco z fotografií vytváří i vlastní texty.

Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 13:00 a Čt 14:00 – 16:00 a během akcí v sále.